important Notice

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند جهت تهیه مقالات خود از نمونه ذیل استفاده نمایند.
 

 

عنوان مقاله

 

نام نویسنده مسئول*، رتبه یا پست (برای مثال استادیار دکتری آلودگی محیط زیست یا دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست یا فارغ التحصیل کارشناسی محیط زیست)، نام دانشگاه یا ارگان، نام استان، کشور.
نویسنده دوم، رتبه یا پست (برای مثال استادیار دکتری آلودگی محیط زیست یا دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست یا فارغ التحصیل کارشناسی محیط زیست)، نام دانشگاه یا ارگان، نام استان، کشور.
نویسنده سوم، رتبه یا پست (برای مثال استادیار دکتری آلودگی محیط زیست یا دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست یا فارغ التحصیل کارشناسی محیط زیست)، نام دانشگاه یا ارگان، نام استان، کشور.

 Corresponding author email address:E-mail*

 

 

چکیده

چکیده فارسی: چکیده باید حدقل از 150 و حداکثر 300 واژه تشکیل شده باشد. چکیده باید به­گونه­ای تهیه شود که یک خلاصه جامع و کاربردی از کل مقاله را ارائه نماید. چکیده باید حاوی نکات کلیدی چون اهداف تحقیق، روش تحقیق، نوآوری تحقیق و نتیجه کار تحقیقاتی باشد که مقاله بر مبنای آن تهیه شده است. چکیده نباید حاوی نکات مقدماتی، بدیهی، حاشیه­ ای یا توجیهی باشد.

 

واژه­های کلیدی: حداکثر 5 واژه یا عبارت کلیدی در رابطه با موضوع مقاله پس از چکیده ارائه شود.

 

1- مقدمه

 

به اهداف کار و زمینه­های آن اشاره‌کنید و از هرگونه استناد به مرجع مشخص شود. اگر اصلاحاتی بر روش­های قبلی انجام‌شده است باید توسط نویسنده شرح داده شود.

 

2- مواد و روش­ها

روش­هایی که قبلاً در مقالات و مراجع دیگر مورد استفاده قرار گرفته­اند باید با استناد به مرجع مشخص شوند. اگر اصلاحاتی بر روش­های قبلی انجام شده است باید توسط نویسنده شرح داده شود.

 

3- نتایج

نتایج باید روشن و مختصر بیان شوند.

 

4- بحث

این بخش شامل ویژگی نتایج کار می­شود، بنابر این بهتر است در این بخش از تکرار مطالبی که قبلاً بیان شده است، خودداری شود.

 

5- بحث و نتیجه گیری

جمع بندی و نتیجه گیری: مهمترین نتایج کار تحقیقاتی در یک بخش کوتاه " جمع بندی و نتیجه گیری" ارائه می­شوند. این قالب می­تواند یک بخش مستقل باشد و یا در بخش بحث و نتیجه گیری ارائه شود.

 

6- تشکر و قدردانی

در صورتی که نویسنده لازم می­داند که از افراد و یا سازمان خاصی قدردانی کند. بخش سپاسگزاری را پس از نتیجه گیری قرار خواهد داد.

 

7- پی­ نوشت­ها

در صورتی که مقاله حاوی پی نوشت هاست، پی نوشت­ها باید به صورت فهرست شده و شماره گذاری شده قبل از فهرست مراجع قرار گیرند.

1.Biomagnification

2. Zarivar wetland

 

8- مراجع

فهرست مراجع با مشخصاتی که به صورت جداگانه در شیوه نامه ارائه شده است، تهیه شود.

-فرمت مراجع فارسی.

- English references format.


 


Paper title

 

Corresponding author*, affiliation(s), University name, Province, Country.

Second author, affiliation(s), University name, Province, Country.

Third author, affiliation(s), University name, Province, Country.

Corresponding author email address:E-mail*

 

Abstract:

Please provide a short abstract of 150 to 300 words. The abstract should not contain any undefined abbreviations or unspecified references.