How to write an article

راهنمای نگارش مقاله­ها

1-       مقاله ­های ارائه شده باید در راستای اهداف مجله علوم و مهندسی محیط زیست و موضوعات تدوین شده بوده و دارای اصالت و نوآوری و نتیجه یک کار تحقیقاتی باشند.

2-       مقالات مروری، گردآوری و ترجمه در مجله علوم و مهندسی محیط زیست قابل انتشار نیستند.

3-     مقالاتی که قبلاً یا همزمان در مجلات دیگر (داخلی و خارجی) چاپ شده­اند و یا مجله دیگری آنها را در دست داوری و بررسی دارد و یا مقالاتی که پذیرش آنها از سوی یک مجله دیگر به نویسنده اعلان شده، ولی هنوز به مرحله انتشار نرسیده­اند، نباید به مجله علوم و مهندسی محیط زیست ارسال شوند و مجله در صورت دریافت این نوع مقالات ترتیب اثری به آنها نخواهد داد.

4-     مقالاتی که در همایش­های علمی (داخلی و خارجی) پذیرفته شده­ اند، قابل ارائه به  فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست نیستند و دفتر مجله در هر مرحله­ای اعم از دریافت، داوری و یا چاپ، در صورت آگاهی از این امر، فرآیند داوری و چاپ را متوقف خواهد ساخت.

5-       مقالات پذیرفته شده، 3 الی 12 ماه پس از پذیرش منتشر خواهند شد.

6-       مقاله باید دارای نثری روان و یکدست باشد. مقالاتی که دارای نثر ضعیف و نارسا و دارای اشکاتی ویرایشی متعدد باشد، وارد فرآیند داوری نمی­شوند. بهتر است در صورت امکان نویسندگان از واژه­های زیبای فارسی به ­جای واژه­های عربی و انگلیسی استفاده کنند.

7-     مقاله باید همراه با نامه رسمی از سوی استاد راهنما به سایت مجله ارسال شود. فرمی نیز در وبگاه فصل­نامه قرار داده شده که استاد راهنما یا فردی که مسئولیت علمی مقاله را بر عهده دارد، باید آن را امضا کند و نسخه دیجیتالی (اسکن) فرم را همراه با مقاله ارسال نماید.

8-     در ابتدای مقاله باید عنوان مقاله، نام نویسنده (نویسندگان)، وابستگان علمی آنها، درجه دانشگاهی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد) نام دانشکده، دانشگاه و محل جغرافیایی آن و نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول ارائه شود. یک مثال نویسنده:  

افشین دانه­ کار، دانشیار، پردیس دانشکده­ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

9-       نویسنده مسئول با قرار دادن ستاره در بالای نام او و پانویس در صفحه اول مشخص شود.

لطفاً توجه شود که نویسنده مسئول ضرورتاً نویسنده رابط نبوده، اما مسئولیت علمی مقاله بر عهده اوست.

10-   چکیده فارسی:  چکیده­ای بین 150 تا 300 واژه باید ارائه شود . چکیده باید به ­گونه ­ای تهیه شود که یک خلاصه جامع و کاربردی از کل مقاله را ارائه نماید. چکیده باید حاوی نکات کلیدی چون اهداف تحقیق، روش تحقیق، نوآوری تحقیق و نتیجه کار تحقیقاتی باشد که مقاله بر مبنای آن تهیه شده است. چکیده نباید حاوی نکات مقدماتی، بدیهی، حاشیه­ ای یا توجیهی باشد.

11-     واژه­های کلیدی: حداکثر 5 واژه یا عبارت کلیدی در رابطه با موضوع مقاله پس از چکیده ارائه شود.

12-     در این بخش پس از مقدمه، بدنه اصلی مقاله آورده می­شود.

13-   مقاله خود را به بخش­های مشخص تقسیم کنید. هر بخش باید دارای شماره ترتیبی باشد. زیر بخش­ها نیز باید دارای شماره ترتیبی (مانند: 1-1-، 1-1-1- و ...) باشند. توجه شود که چکیده شامل این بخش بندی و شماره گذاری نمی­شود. علاوه بر بخش­های اصلی، هر زیر بخش باید دارای عنوان (تیتر) باشد.

14-     در مقدمه، به اهداف کار و زمینه ­های آن اشاره کنید و از هر گونه استناد به مرجع مشخص شود. اگر اصلاحاتی بر روش­های قبلی انجام شده است باید توسط نویسنده شرح داده شود.

15-   روش­ها: روش­هایی که قبلاً در مقالات و مراجع دیگر مورد استفاده قرار گرفته­اند باید با استناد به مرجع مشخص شوند. اگر اصلاحاتی بر روش­های قبلی انجام شده است باید توسط نویسنده شرح داده شود.

16-     نتایج: نتایج باید روشن و مختصر بیان شوند.

17-     بحث: این بخش شامل ویژگی نتایج کار می­شود، بنابر این بهتر است در این بخش از تکرار مطالبی که قبلاً بیان شده است، خودداری شود.

18-   جمع بندی و نتیجه گیری: مهمترین نتایج کار تحقیقاتی در یک بخش کوتاه " جمع بندی و نتیجه گیری" ارائه می­شوند. این قالب می­تواند یک بخش مستقل باشد و یا در بخش بحث و نتیجه گیری ارائه شود.

19-     سپاسگزاری: در صورتی که نویسنده لازم می­داند که از افراد و یا سازمان خاصی قدردانی کند. بخش سپاسگزاری را پس از نتیجه گیری قرار خواهد داد.

20-     معادلات و روابط  باید به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره گذاری شوند. روابط ریاضی باید به صورت اصل و کپی نشده باشند.

21-     پی نوشت­ها (Endnotes) در صورتی که مقاله حاوی پی نوشت هاست، پی نوشت­ها باید به صورت فهرست شده و شماره گذاری شده قبل از فهرست مراجع قرار گیرند.

22-     فهرست مراجع: فهرست مراجع با مشخصاتی که به صورت جداگانه در این شیوه نامه ارائه خواهد شد، تهیه شود.

23-     پیوست­ها: پیوست­های مقاله آخرین بخش مقاله را تشکیل خواهد داد و محل قرار گیری آنها پس از مراجع است.

24-     جداول و اشکال باید به زبان فارسی، به صورت قسمتی از متن ارائه شوند.

25-     تمامی جداول و اشکال باید شماره ترتیبی داشته باشند و در انتها به مرجع آنها اشاره شود، در صورتی که اشکال و جداول حاصل کار مؤلف باشند، نیازی به توضیح نیست.

26-   مقاله باید همراه با یک چکیده انگلیسی در 300 واژه ارسال شود. در ابتدای چکیده انگلیسی باید عنوان مقاله مشخصات نویسندگان عیناً مطابق آن چه در بخش فارسی مقاله آمده است به زبان انگلیسی ارائه شود.

27-     زبان نشریه فارسی است.

 نحوه تنظیم مراجع:

1-     مراجع باید در انتهای مقاله به صورت الفبایی ارائه شوند و در متن در داخل پرانتز با ذکر نام نویسندگان و سال نشر، استناد شوند.                                                                      ( Huizen, Reggiani and Rietveld, 2007)

در صورتی که مراجعی بیش از سه نویسنده داشته باشد باید به این صورت استناد شوند:                (Johnson(et  al.), 2008)

2-       حداقل یک سوم مراجع باید در 3 سال گذشته منتشر شده باشند و به این ترتیب جدید و بهنگام بودن مراجع از عوامل بسیار مهم در نگارش مقاله است.

3-       فهرست منابع: در فهرست منابع انواع مختلف منابع باید به روش زیر ارائه شوند:

3-1- کتاب­ها

Mannering, Fred L., Washburn, Scott S. and Kilareski, P. (2009) “ Principles of highway engineering and traffic analysis” , 4 th . Edition. USA: John Wiley and Sons.                                                                                 

3-2- مقالات کنفرانس­ها

Svoboda.T. and Masin, D. (2009) “Optimization of parameters for simulating a NATM tunnel in stiff clays based on a 3D model of exploratory audit”, Second International Conference on Computational Methodes in Tunneling, Ruhr University Bochum, September 9-11, 2009, 2 vols., Freiberg, Aedificatio Publishers, pp. 246-256.

3-3- مقالات مجلات

Briand, Jean – Louis, Bligh, Roger p ., Abu-Odeh, Akram and Kim, Kangmi (2008) “Stability analysis of full scale test of traffic barrier-moment slab system”, Transportation Rescarch Record, Journal of  Transportation RescarchBoard, No. 2050, pp.26-38.

-          جوزی، سیدعلی و عبادزاده، فرخنده (1392) " ارزیابی توان بوم‌‌شناسی به‌‌منظور استقرار کاربری مرتعداری با تصمیم‌‌گیری چندمعیاره  (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دلی باغ‌ملک خوزستان) "، علوم و مهندسی محیط زیست، سال اول، شماره اول، زمستان 1392، ص 23-32.

3-4- مراجع برگرفته از پایگاه های اینترنتی

Singelis, Nikos, Niesenson, Lisa and Frey, Martina(2008) “Tacking related planning and site design issues (part 2) “ , Souree: Storm water soluthon, April, 2008, vol.5,No.2,Website: www.estormwater.com

فرمت، فواصل و حاشیه ها:

مقالات باید در نرم افزار Word 2007 یا  2003 Word تدوین شوند.

مقاله باید به صورت یک ستونه و یا خط B Lotus تایپ شود. در جدول 1 رسم الخط و اندازه­های آنها برای قسمت­های مختلف مقاله ارائه می­شود:

جدول1 . نوع و اندازه فونت بخش­های مختلف مقاله

عنوان مقاله

B Lotus 18 Bold

متن چکیده فارسی

B Traffic 10,Italic

نام و مشخصات نویسندگان

B Lotus 11

واژه های کلیدی

B Lotus 11

نشانی الکترونیکی نویسنده مسئول

Times 11

متن مقاله

B Lotus 12

سر عنوان­های یک رقمی

B Lotus 14 Bold

شرح جداول و تصاویر

B Lotus 10 Bold

سر عنوان­های دو رقمی

B Lotus 12 Bold

منابع لاتین

Times 10

سرعنوان­های بیش از دو رقم

B Lotus 11 Bold

چکیده انگلیسی

Times 12